Udostępnij tę stronę:

Usługi IT

Sprawne zarządzanie dokumentami i skuteczna ochrona zawartych w nich poufnych danych to wyzwania, przed jakim staje każda firma. Rozwiązania informatyczne znacząco przyczyniają się do właściwej realizacji tych zadań. Jednak, aby ta cenna infrastruktura funkcjonowała niezawodnie, niezbędna jest spójna koncepcja obsługi i pomocy informatycznej.

Firma Xerrex korzystając z własnych zasobów personalnych i doświadczeń współpracujących  z nami partnerów oferuje usługi z zakresu wdrażania, doradztwa i wsparcia eksploatacyjnego systemów. Pozwalają one szybko i wydajnie dostosowywać środowisko dokumentowe i infrastrukturę informatyczną firmy do nowych potrzeb, wspierając odpowiednie działy w zakresie analizy i rozwoju aktualnych zasobów IT.

Usługi z zakresu doradztwa i wsparcia eksploatacyjnego systemów stanowią doskonałe uzupełnienie produktów i rozwiązań firmy Xerrex. Zapewniają specjalistyczną pomoc w obsłudze zaawansowanych rozwiązań, dostępną w jednym miejscu od momentu wdrożenia. Dostępne są w formie umów wsparcia eksploatacyjnego, dostosowanych do potrzeb klienta pakietów serwisowych lub standardowego zakupu usługi i wykonania zlecenia. Obejmują one różne poziomy obsługi, które można wybrać zależnie od potrzeb.

Proponujemy naszym klientom następujące usługi:

1.    Optymalizacja środowiska biurowego
-    Analiza środowiska dokumentowego
-    Planowanie i projektowanie rozwiązań wspomagających obieg informacji w organizacji
-    Planowanie i projektowanie rozwiązań ułatwiających zarządzanie parkiem urządzeń i użytkownikami

2.    Wdrożenia autorskich rozwiązań Xerrex oraz zewnętrznego oprogramowania wspierającego środowisko biurowe
-    Modyfikacja funkcjonalności autorskich aplikacji pod potrzeby klienta
-    Integracja rozwiązania z funkcjonującym u klienta oprogramowaniem
-    Instalacja i konfiguracja dedykowanego oprogramowania
-    Szkolenia z zakresu obsługi i wsparcie eksploatacyjne wdrożonych systemów

3.    Uruchomienie opcji bezpieczeństwa na urządzeniach
-    Zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób niepowołanych
-    Zabezpieczenie pamięci urządzeń przed odczytem z nich poufnych informacji poprzez szyfrowanie i nadpisywanie danych
-    Zabezpieczenie przed wypływem informacji ze skanowanych na urządzeniach dokumentów

4.    Usługi konfiguracji, utrzymania i optymalizacji działania urządzeń w sieci
-    Aktualizacja firmware urządzeń
-    Aktualizacja i przygotowywanie dedykowanych sterowników drukarkowych
-    Instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania urządzeniami
-    Instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania użytkownikami

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z
Działem Wdrożeń, Innowacji i Rozwoju Oprogramowania XERREX


Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.