Udostępnij tę stronę:

Kontrakty na kopie

W trosce o swoich klientów poszerzamy nieustannie nie tylko gamę oferowanych produktów, ale również sposoby finansowania ich zakupu. Umożliwiamy nabycie nowych urządzeń na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest dzierżawa urządzenia połączona z kompleksową obsługą serwisową. Uznana jest przez klientów jako najlepsza forma zarówno pod względem finansowym jak również użytkowym, bowiem eliminuje konieczność ciągłego remontowania przestarzałych kopiarek oraz umożliwia korzystanie z najwyższej klasy urządzeń biurowych bez uszczuplania środków inwestycyjnych. Najbardziej przemawiającym za tą formą usług argumentem jest fakt, że klienci nie muszą jednorazowo inwestować środków finansowych.

Kontrakt z opłatą stałą.

Wybrane przez Państwa urządzenie zostanie dostarczone i zainstalowane we wskazanym miejscu.
 1. Opłata z tytułu kontraktu składa się z dwóch części
  • stałej opłaty miesięcznej
  • za wykonane w miesiącu wydruki/kopie (nie mniej niż 1000 kopii)
 1. Klient wykonuje dowolną ilość kopii
 2. Cena kopii zawiera koszt: wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, czynności manualnych oraz koszty dojazdu serwisu
Wszystkie urządzenia oferowane w dzierżawie są produktami najnowszej generacji gwarantujące najwyższą jakość pracy. Klienci posiadający umowę dzierżawy korzystają z wielu dodatkowych przywilejów oferowanych przez Xerrex min: czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nigdy nie przekracza 24 godzin, w przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu u Klienta natychmiast dostarczamy urządzenie zastępcze o podobnych parametrach.

Dodatkowe korzyści wynikające z podpisania umowy dzierżawy to:
 • możliwość korzystania z najwyższej klasy urządzeń bez uszczuplania środków inwestycyjnych;
 • zawsze sprawne urządzenia produkujące najwyższej jakości kopie;
 • znany koszt eksploatacji urządzenia;
 • czynsz dzierżawny i opłaty za kopie w 100% stanowią koszty uzyskania przychodu;
 • brak kosztów związanych z ewidencja zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz ich magazynowaniem;
 • możliwość wykupu dzierżawionego urządzenia.

Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.