Udostępnij tę stronę:

Zgłoszenie serwisowe

* Pełna nazwa Klienta przesyłającego zgłoszenie: * Dokładny adres: * Miejscowość / gmina: Wydział / pokój: * Godziny pracy (od - do): * Imię i nazwisko osoby zlecającej zgłoszenie / kontaktowej: * Typ kserokopiarki lub innego urządzenia zgłaszanego do naprawy (przeglądu): Zamawiam materiały do kserokopiarki (lub inne): * Rodzaj usterki (opis niesprawności): ** Czy urządzenie posiada kontrakt na kopie? (zaznaczyć, jeśli TAK)

** Stan licznika:
(w przypadku kontraktu na kopie - wypełnić obowiązkowo)
Data ostatniego przeglądu (nazwisko technika): Ewentualny adres e-mail do kontaktu: Ewentualny numer telefonu do kontaktu: Uwagi Klienta:

* - pola formularza, które są wymagane.

Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.