Udostępnij tę stronę:

Kontrakt serwisowy

Jeżeli chcecie Państwo posiadać urządzenie na własność i mieć możliwość budżetowania środków finansowych związanych z eksploatacją urządzenia proponujemy:

Zakup urządzenia połączony z kontraktem serwisowym (z rozszerzonym pakietem gwarancyjnym)

Na czym polega kontrakt?
  1. Klient nabywa urządzenie w specjalnej promocyjnej cenie
  2. Urządzenie zostanie nieodpłatnie dostarczone i zainstalowane we wskazanym miejscu.
  3. Czas trwania kontraktu: nieokreślony (z możliwością rozwiązania z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia)
  4. Możliwość wyboru kontraktu z ustalonym limitem lub stałą opłatą za wydruki/kopie
  5. W przypadku wyboru kontraktu z limitem kopii Klient płaci za wykonane wydruki/kopie, nie mniej niż za 1000 kopii lub wydruków.
  6. W przypadku wyboru kontraktu z opłatą stałą Klient płaci miesięczną opłatę stałą oraz za wykonane wydruki/kopie, Brak minimalnego progu wykonanych kopii.
  7. Klient wykonuje dowolną ilość wydruków/kopii,
  8. Cena kopii zawiera koszt: wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, czynności manualnych oraz dojazdy serwisu.
Uwaga!
Przy tradycyjnym zakupie gotówkowym tj. ze zwykłą gwarancją koszt tonerów, wszystkich materiałów eksploatacyjnych, okresowych konserwacji oraz dojazdu serwisu pokrywa klient.

Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.