Smart Device Monitor for Admin

smart_device2_194Administratorzy doskonale wiedzą, jak skomplikowana i czasochłonna może być konfiguracja i zarządzanie urządzeniami. Rejestracja użytkowników i przydzielanie im indywidualnych uprawnień na licznych urządzeniach sprawia często wiele kłopotów i zabiera dużo czasu. Dodatkowo co pewien okres niezbędna jest aktualizacja konfiguracji i uprawnień, związana z rejestrowaniem nowych lub usuwaniem starych użytkowników i urządzeń oraz korygowanie uprawnień dostępu. Dzięki aplikacjom SmartDewiceMonitor i WebSmartDewiceMonitor praca administratorów jest mniej skomplikowana i czasochłonna. Obie aplikacje umożliwiają pozyskiwanie szczegółowych informacji o peryferyjnych urządzeniach sieciowych, co daje możliwość ich szybkiej oceny.

SmartDewiceMonitor i WebSmartDewiceMonitor pozwalają monitorować cały proces drukowania wyświetlając informacje o statusie zadań, generując ostrzeżenia o dostępności urządzenia i stanie materiałów eksploatacyjnych (np. tonera, papieru). Ogranicza to liczbę zgłoszeń serwisowych do działu informatycznego. Możliwe jest również wysyłanie komunikatów o błędach i braku materiałów bezpośrednio na zadane adresy e-mail. A w razie potrzeby komunikaty mogą być też generowane w postaci wiadomości SMS.

Administratorzy mogą monitorować jednocześnie wszystkie urządzenia w sieci. Aby uzyskać wyraźniejszy obraz całości administrator może podzielić wszystkie urządzenia w grupy robocze lub działy, ułatwiając tym samym zarządzanie całą infrastrukturą.
Poprzez zarządzanie uprawnieniami użytkowników i kodami dostępu, administrator ma możliwość ograniczenia poszczególnym użytkownikom dostępu do wybranych funkcji urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki, bądź zablokowania panelu sterowania urządzeniem w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uzyskania pełnej kontroli.

Funkcjonalność SmartDeviceMonitor oraz WebSmartDeviceMonitor znacznie podnosi efektywność posiadanych zasobów sprzętowych oraz wydajność pracowników redukując koszty operacyjne.

WebSmartDewiceMonitor działając w oparciu o sieć WWW pozwala zarządzać parkiem urządzeń z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie.

Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.