Safe Com

Broszura Broszura

Inteligentne drukowanie

- Kontrola kosztów drukowania i kopiowania dokumentów
- Wydruk poufny
- Pull printing

SafeCom przechwytuje zadania druku przed ich "wyjęciem" z komputera PC i przechowuje je na serwerze SafeCom z opcją enkrypcji (szyfrowania). Następnie mogą być te zadania druku kontrolowane i drukowane przez twórcę dokumentu lub konkretnego odbiorcę, kiedy się zidentyfikuje za pomocą swojej karty personalnej (magnetycznej, typu Smartcard lub zbliżeniowej) lub kod PIN. Monitoring oraz raportowanie użycia drukarki pomaga w administrowaniu kosztami a nawet daje możliwości przedpłaty za wydruk (pay-per-printing).

W obecnych czasach menedżerowie finansów oraz IT wiedzą, że muszą skonsolidować, usystematyzować i kontrolować zarządzanie drukiem w celu obniżenia kosztów i uproszczenia systemu pracy.
Ponadto ich pracownicy powinni być w stanie drukować bezpiecznie w dowolnym miejscu na dowolnym urządzeniu.

Zoptymalizuj usługi druku - oszczędź 40% lub więcej

SafeCom Smart PrintingTM jest rozwiązaniem, które większość firm potrzebuje w celu kontroli oraz optymalizacji ich środowiska druku poprzez:

  1. Centralna Administracja użytkowników i urządzeń w celu optymalizacji działań.
  2. Raportowanie wszystkich operacji druku, kopiowania, faksowania, skanowania.
  3. Bezpieczne Drukowanie wszystkich dokumentów w celu zapewnienia poufności. 
  4. Policy Enforcement motywuje zmiany w zachowaniu użytkownika w celu redukcji odpadów


Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.