System autoryzacji Xerrex

Ze względów ekonomicznych korzystnym rozwiązaniem jest stosowanie ogólnie dostępnych urządzeń centralnych, z których korzysta kilka osób działu lub całe grupy robocze. Jednak w związku z zastosowaniem tego typu infrastruktury pojawiają się nowe zagrożenia związane głównie z ochroną cyfrowych danych i informacji, które są przekazywane wewnątrz organizacji i poza jej obręb.

Pulpit ogólnie dostępnych urządzeń wielofunkcyjnych stanowi niejako bramę do firmowej sieci informatycznej. Z poziomu pulpitu można uzyskać dostęp do poszczególnych funkcji urządzenia oraz danych i dokumentów przechowywanych w jego pamięci. W wielu przypadkach stosowanie skomplikowanych zabezpieczeń szczególnie w małych i średnich organizacjach jest z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadnione. Często wystarczającym rozwiązaniem jest kontrola dostępu do urządzeń poprzez systemy uwierzytelnienia pracowników na urządzeniu w połączeniu z filtrowaniem adresów komputerów, z których możliwy jest dostęp do urządzenia.

Zablokowany pulpit urządzenia uniemożliwia osobie postronnej wykonanie skanu, kopii czy faksu a tym samym zapobiega ewentualnej kradzieży dokumentów. Z kolei filtrowanie adresów komputerów zabezpiecza przed zmianami w konfiguracji, zapisem i odczytem danych z pamięci urządzenia przez nieupoważnione osoby i wykonywaniem przez nie wydruków na tym urządzeniu.

Powyższe zabezpieczenia mogą być realizowane poprzez ręczną autoryzację na panelu urządzenia lub z wykorzystaniem opracowanych przez Xerrex terminali kart zbliżeniowych. Zastosowanie kart w procesie logowania znacznie upraszcza proces logowania do urządzenia i pomaga uzyskać pełną kontrolę nad wytwarzanymi dokumentami.

Zastosowanie terminali kart zbliżeniowych Xerrex, przyczynia się nie tylko do podniesienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej ale również pozwala na raportowanie ilości wytwarzanych ilości wydruków, kopii, skanów w rozbiciu na konkretnego użytkownika, co w połączeniu z autorskim oprogramowaniem Xerrex DIADEM Print Report Manager umożliwia obniżenie nawet o 30% całkowitych kosztów związanych z wytworzeniem i obiegiem dokumentów. Terminale kart współpracują również z aplikacją inteligentnego skanowana DIADEM Scan Manager upraszczając proces logowania i kastomizacji panela skanowania pod konkretnego użytkownika.


Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.