Udostępnij tę stronę:

Bezpieczeństwo danych

Systematycznie gromadzone i odpowiednio przetworzone informacje zawarte w dokumentach posiadają duży potencjał ekonomiczny i są podstawowym narzędziem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Informacje, które mogą wpłynąć na sukces firmy, jednocześnie stanowią najbardziej wrażliwy zasób, wymagający ochrony i zastosowania strategii bezpieczeństwa obejmującej całą firmę.

Wraz z rozwojem technologii informatycznych i wzrostem znaczenia informacji, czasy w których konsekwencje niedociągnięć w sferze zabezpieczeń IT w środowiskach biurowych były niewielkie definitywnie dobiegły końca. Obecnie każda firma i instytucja może stać się ofiarą ataku i kradzieży danych. Aktualnie cyberprzestępcy są zainteresowani zarówno włamaniami do urządzeń drukujących w celu rozsyłania spamu i innych niepożądanych informacji narażając firmy na niepotrzebne koszty jak również w celu zdobycia poufnych danych przechowywanych w urządzeniach. Straty spowodowane włamaniami trudno jest oszacować. W wielu przypadkach wartość przechowywanych informacji jest większa od majątku trwałego  a ich wypłynięcie na zewnątrz na wiele miesięcy może zachwiać pracą firmy. Dlatego nie należy lekceważyć opisanych zagrożeń. Nawet największy sceptyk w kwestiach bezpieczeństwa powinien zadziałać natychmiast i zadbać o ochronę wszystkich elementów wyposażenia biura.

Ponieważ decyzja o zakresie stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa jest zawsze kompromisem pomiędzy stopniem zabezpieczeń a wygodą użytkowania i kosztami, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Dlatego rozumiejąc zagrożenia i złożoność problemu Xerrex opracował komplet rozwiązań pozwalających zabezpieczyć urządzenia i informacje w nich przechowywane przed atakami i kradzieżą danych w stopniu odpowiadającym potrzebom poszczególnych firm. Oferowane rozwiązania mogą objąć swoim zakresem zarówno informacje przechowywane na dyskach, dane przesyłane siecią jak i dokumenty drukowane na urządzeniach.

System autoryzacji Xerrex zabezpiecza dokumenty i urządzenia wielofunkcyjne przed dostępem do nich osób nieupoważnionych przy jednoczesnym zapewnieniu wygody użytkowania i korzystania z udogodnień oferowanych przez sprzęt i oprogramowanie usprawniające pracę z dokumentem.
Pakiet autoryzacji z użyciem kart zapewnia kontrolę dostępu do poszczególnych funkcji urządzeń. Zabezpiecza on przed przeglądaniem, kopiowaniem lub wysyłaniem dokumentów przez nieupoważnione osoby, ograniczając jednocześnie możliwość włamania i wykradzenia danych z sieci korporacyjnej.
Częstym naruszeniem zasad bezpieczeństwa są pozostawione na urządzeniach wydruki. Dzięki funkcjom wydruku bezpiecznego i podążającego ELP NX w znacznym stopniu ogranicza ryzyko dostania się dokumentów w niepowołane ręce. Pozwala na odebranie dokumentu, tylko przez właściciela na dowolnym urządzeniu objętym systemem.

Nowoczesny sprzęt biurowy powinien podlegać takim samym zasadom bezpieczeństwa, jak inne systemy informatyczne. Systemy szyfrowania i nadpisywania danych pozwalają zapewnić bezpieczeństwo informacji zgodnie z ich najwyższymi wymaganiami.

Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.