Udostępnij tę stronę:

Oprogramowanie

Optymalizacja, Bezpieczeństwo i Użyteczność to trzy idee, które przyświecają firmie Xerrex w pracy nad opracowywaniem nowych rozwiązań, które mają zaspokajać rosnące i zmieniające się potrzeby klientów.

Informacje zawarte w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych, prezentacjach, zdjęciach i bazach danych, są siłą napędową większości firm. Dlatego staramy się zapewnić naszym klientom pełne rozwiązania oparte nie tylko na sprzęcie ale przede wszystkim na innowacyjnym oprogramowaniu, które wspomaga środowisko biurowe usprawniając pracę z informacją zawartą w dokumentach przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych.

Z myślą o usprawnieniu systemu organizacji pracy, zwiększeniu wydajności, obniżeniu kosztów funkcjonowania oraz podniesieniu bezpieczeństwa firmy, opracowaliśmy rozwiązania oparte na zaawansowanym oprogramowaniu, które u wielu klientów zoptymalizowały środowisko dokumentowe poprzez usprawnienie procesu skanowania, archiwizacji i zarządzania obiegiem dokumentów, obniżyły koszty dzięki wydajnej kontroli oraz możliwości zarządzania urządzeniami i dostępem do nich. 

Przed wdrożeniem rozwiązań, które pracują na rzecz firmy,  utrzymują ją w dobrej sprawności i gotowości do podejmowania nowych wyzwań warto skonsultować się z kompetentnym doradcą IT tak aby dobrać właściwe rozwiązanie najlepiej odpowiadające obecnym i przyszłym potrzebom firmy. Dlatego do Państwa dyspozycji pozostawiamy zespół pracowników, którzy udzielą wsparcia w doborze właściwego rozwiązania, przeprowadzą przez proces wdrożenia i pomogą w utrzymaniu systemu. 

Proces wdrożenia obejmuje: Określenie oczekiwań klienta i zaproponowanie optymalnego rozwiązania informatycznego wspomagającego procesy biurowe, prezentację rozwiązania, uruchomienie wraz z konfiguracją poszczególnych modułów tak, aby rozwiązanie funkcjonowało zgodnie z oczekiwaniami klienta, szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z konkretnych funkcji rozwiązania oraz konsultacje związane z eksploatacją.

Po okresie wdrożenia zapewniamy pełne wsparcie serwisowe systemu polegające na: udzielaniu wyjaśnień w zakresie funkcjonalności systemu, usuwaniu usterek i  instalowaniu nowych wersji programów.

Podstawą funkcjonowania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa jest szybki i łatwy dostęp do posiadanych dokumentów i zasobów. Przekształcenie dokumentów z postaci papierowej do elektronicznej pozwala na stworzenie jednolitych mechanizmów bezpiecznego składowania, wyszukiwania i przesyłania wszelkich informacji.
Sprawowanie kontroli nad infrastrukturą urządzeń drukujących może sprawiać wiele problemów administratorom i generować wysokie koszty. Dzięki oferowanym przez XERREX narzędziom możliwe jest bieżące śledzenie stanu technicznego urządzeń oraz obniżenie całkowitych kosztów wytworzenia i obiegu dokumentów.
Informacje, które mogą wpłynąć na sukces firmy, jednocześnie stanowią najbardziej wrażliwy zasób, wymagający ochrony i zastosowania strategii bezpieczeństwa obejmującej całą firmę.

Kontakt | O Xerrex | Mapa strony
Copyright © XERREX 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.